Comisia de calitate

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
ATRIBUTIILE COMISIEI CEAC
ORGANIGRAMA COMISIEI C.E.A.C.
RAPORT DE EVALUARE - SEM.1